2017-07-10 17:32:59 | Powiadomienie o incydencie o średnim zasięgu [#4990]

Informujemy o incydencie o średnim zasięgu:

Opis incydentu: brak kanałów BBC

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: nieznane

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: Obserwujemy brak sygnału ze wszystkich naszych lokalizacji.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.