2017-07-11 12:09:17 | Prace planowe transmisyjne – Zapowiedź [#4992]

Informujemy w imieniu naszego podwykonawcy, że w dniu 19.07.2017 w godzinach od 00:01 do 04:00 odbędą się prace konserwacyjne

na jednej z transmisji do naszych urządzeń dostępowych w punkcie stykowym Warszawa LIM.

W związku z tym spodziewamy się następujących ograniczeń w działaniu usług:

krótkotrwałe przerwy w transmisji spowodowane automatycznym przełączeniem trasy na łącze zapasowe.