2017-07-25 04:59:04 | Powiadomienie o incydencie o dużym zasięgu [#4996]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

*** Incydent został zakończony ***

Opis incydentu: Zakłócenia lub nieprawidłowa praca większości kanałów

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: tak

Miejsce występowania: w SGT

Potwierdzony czas zakończenia incydentu: ok. 04:30

Komentarz: Pomiędzy godz. 02:30 a 04:30 dochodziło do okresowych przycięć na zdecydowanej większości kanałów. Zlokalizowaliśmy najbardziej prawdopodobną przyczynę występowania problemów i podjęliśmy niezbędne kroki naprawcze. Liczymy na to, że doraźna interwencja rozwiązała problem, jednak ze względu na poważny charakter incydentu, jego przebieg poddamy bardziej szczegółowej analizie w celu zapobieżenia powtórzenia się tej sytuacji.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.