2017-09-14 11:15:22 | Brak kanałów AXN, AXN Black, AXN White, AXN Spin, AXN Spin HD, AXN HD [#5109]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

Opis incydentu: brak kanałów AXN, AXN Black, AXN White, AXN Spin, AXN Spin HD, AXN HD

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: u nadawcy

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: Zostało wysłane zgłoszenie do nadawcy. Czekamy na odpowiedź.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.