2017-09-15 14:17:11 | Brak kanału Outdoor Channel HD [#5110]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

Opis incydentu: Brak kanału Outdoor Channel HD

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: w SGT

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: (brak)

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.