2017-09-27 16:21:26 | Brak kanału TV Republika HD [#5118]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

Opis incydentu: brak kanału TV Republika HD

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: nieznane

Potwierdzony czas zakończenia incydentu: 26.09.2017, godz. 18:10.

Komentarz: (brak)

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.