Błędy dla strumieni kanałów Fightklub, Fightklub HD i Sportklub HD. [#5355]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

*** Incydent został zakończony ***

Opis incydentu: Błędy dla strumieni kanałów Fightklub, Fightklub HD i Sportklub HD.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: tak

Miejsce występowania: u nadawcy

Potwierdzony czas zakończenia incydentu: 18:30

Komentarz: Nadawca potwierdził, że problem występował po jego stronie.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.