Nie działa kanał ID Investigation Discovery HD [#5402]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

Opis incydentu: Nie działa kanał ID Investigation Discovery HD

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: nieznane

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: Tymczasowo do czasu rozwiązania problemu zostało zmienione źródło kanału ID Investigation Discovery HD na wersje SD.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.