Problemy z wyświetlaniem kanałów telewizyjnych (brak obrazu, lub całkowicie nieczytelny obraz) [#5741]

Informujemy o incydencie o średnim zasięgu:

Opis incydentu: Problemy z wyświetlaniem kanałów telewizyjnych (brak obrazu, lub całkowicie nieczytelny obraz)

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: tak

Miejsce występowania: w SGT

Szacowany czas zakończenia incydentu: – nie dotyczy –

Komentarz: Szacujemy, że problem w tej chwili dotyczy maksymalnie 2,2% dekoderów. W przypadku zaobserwowania tego typu objawów, prosimy o restart prądowy dekodera.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.