Brak strumienia kanału WP HD [#5955]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

Opis incydentu: Brak strumienia kanału WP HD

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: tak

Miejsce występowania: u nadawcy

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: Problem został zgłoszony do nadawcy i czekamy na odpowiedź.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.