W strumieniach części kanałów obserwujemy pojawiające się błędy CC. Efektem tego mogą być pojawiając… [#5998]

Informujemy o incydencie o średnim zasięgu:

Opis incydentu: w strumieniach części kanałów obserwujemy pojawiające się błędy CC. Efektem tego mogą być pojawiające się artefakty i zakłócenia obrazu. Problem dotyczy kilkudziesięciu strumieni, jednak swym zasięgiem nie obejmuje tych kluczowych, najczęściej oglądanych kanałów.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: nieznane

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: jesteśmy w trakcie weryfikacji problemu

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.