Problem z kanałami 13TV, 13TV 3D, 13TV HD i ESPORT HD. [#6222 – sh.417]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

*** Incydent został zakończony ***

Opis incydentu: Problem z kanałami 13TV, 13TV 3D, 13TV HD i ESPORT HD.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: tak

Miejsce występowania: u nadawcy

Potwierdzony czas zakończenia incydentu: 22.06.2020 godz. 18:40

Komentarz: Nadawca potwierdził awarię po swojej stronie.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.