Problem z działaniem strumieni kanałów: DTX HD, Discovery Life SD, ID Investigation Discovery HD, Eu… [#6228 – sh.421]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

Opis incydentu: problem z działaniem strumieni kanałów: DTX HD, Discovery Life SD, ID Investigation Discovery HD, Eurosport 2 HD i SD.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: nieznane

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: wszystko wskazuje na to, że źródło problemu zlokalizowane jest poza naszą infrastrukturą. Poinformowaliśmy dystrybutora kanałów o zaistniałej sytuacji. Jednocześnie poszukujemy obejścia tego problemu.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.