Występuje problem ze strumieniami dla kanałów: Boomerang HD, TNT HD, Cartoon Network HD. Problem obj… [#6239 – sh.428]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

Opis incydentu: Występuje problem ze strumieniami dla kanałów: Boomerang HD, TNT HD, Cartoon Network HD. Problem objawia się brakiem dźwięku oraz czarnym obrazem.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: u nadawcy

SGT nie ma wpływu na czas zakończenia incydentu

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz:

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.