Brak strumienia kanałów 13, 13 HD, 13 3D, E-sport HD. [#6302.452_548]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

Opis incydentu: brak strumienia kanałów 13, 13 HD, 13 3D, E-sport HD.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: u nadawcy

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: (brak)

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.