Część STB uruchamia się w trybie awaryjnym. [#6319.461_539]

Informujemy o incydencie o średnim zasięgu:

Opis incydentu: Część STB uruchamia się w trybie awaryjnym.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: w SGT

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: Problem występuje podczas uruchamiania.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.