Prace planowe transmisyjne – Zapowiedź [#6322]

Informujemy w imieniu naszego podwykonawcy, że w dniu 27.11.2020 w godzinach od 00:00 do 06:00 odbędą się prace konserwacyjne. W związku z tym spodziewamy się następujących ograniczeń w działaniu usług: krótkotrwałe przerwy w transmisji spowodowane automatycznym przełączeniem trasy na łącze zapasowe.