Nie działa kanał TVT [#6335.472_528]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

*** Incydent został zakończony ***

Opis incydentu: Nie działa kanał TVT

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: tak

Miejsce występowania: u podwykonawcy SGT

Potwierdzony czas zakończenia incydentu: 11:27

Komentarz: (brak)

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.