Problem z działaniem kanału TV Republika HD. [#6535.514_486]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

Opis incydentu: problem z działaniem kanału TV Republika HD.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: tak

Miejsce występowania: u nadawcy

SGT nie ma wpływu na czas zakończenia incydentu

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: przestaliśmy otrzymywać strumień kanału od nadawcy. Temat został eskalowany. Czekamy na reakcję i działania naprawcze ze strony dystrybutora tego kanału.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.