Problem z działaniem kanału TV Republika HD wynikający z występowaniem dużej liczby błędów CC w stru… [#6562.525_475]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

Opis incydentu: problem z działaniem kanału TV Republika HD wynikający z występowaniem dużej liczby błędów CC w strumieniu.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: poza SGT

SGT nie ma wpływu na czas zakończenia incydentu

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz:

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.