Nie działają kanały Polsat, Super Polsat, TV6 i TV4. [#6649.535_465]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

Opis incydentu: Nie działają kanały Polsat, Super Polsat, TV6 i TV4.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: tak

Miejsce występowania: u nadawcy

SGT nie ma wpływu na czas zakończenia incydentu

Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: Problem dotyczy tylko kanałów w wersji SD. Nadawca potwierdził awarię po swojej stronie.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.