Nie działa kanał Top Kids HD [#6682.547_453]

Informujemy o incydencie o małym zasięgu:

*** Incydent został zakończony ***

Opis incydentu: Nie działa kanał Top Kids HD

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie

Miejsce występowania: poza SGT

Potwierdzony czas zakończenia incydentu: 18:27

Komentarz: (brak)

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:

* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,

* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,

* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.

Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.